Xuất hành sáng Mùng Một Tết, Tham dự Масленица – Lễ hội tiễn mùa đông ở trường con trai

Xuất hành sáng Mùng Một Tết
Tham dự Масленица – Lễ hội tiễn mùa đông ở trường con trai. Cùng chào đón một Mùa Xuân nắng vàng rực rỡ mang theo biết bao điều tốt lành!
Mấy năm nay, cùng con đi học sáng Mùng Một là việc vô cùng thú vị và ý nghĩa ngày đầu năm.

2 thoughts on “Xuất hành sáng Mùng Một Tết, Tham dự Масленица – Lễ hội tiễn mùa đông ở trường con trai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *