XÂY DỰNG TỔ CHỨC THEO TƯ DUY ALEX FERGUSON

XÂY DỰNG TỔ CHỨC THEO TƯ DUY ALEX FERGUSON
Muốn tổ chức mạnh mẽ và phát triển, lãnh đạo cần phải:
1. Tôn vinh tài năng,
2. Truyền cảm hứng đến từng người,
3. Tránh xa sự tự mãn.
Sáng suốt và chính trực trong các quyết định lãnh đạo:
1. Đặt tổ chức lên trước cá nhân,
2. Đặt tương lai lên trên quá khứ,
3. Đặt quyết định lên trên sự yêu ghét.
Câu chuyện Trợ lý Lê Huy Khoa chia tay U23 là một mất mát tài năng. Nếu có phương án thay thế khả dĩ được Park Hang Seo và Đội tuyển ủng hộ thì cũng là sự phát triển. Nếu không thì nên tìm cách giữ anh lại trong khi tìm kế cận phù hợp. Sự kế thừa là vô cùng quan trong trong tổ chức thành công. Điều duy nhất Alex Ferguson chưa làm tốt đó là dành thời gian và đầu tư hợp lý cho người được chọn.
Người xưa thường nói: Việc biên phòng phải lo trước mắt, chuyện nội cung tính kế lâu dài. Tổ chức sẽ quyết định thành công chiến lược.
Đỗ Tiến Long,
Công ty Tư vấn Quản lý OD CLICK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *