VINH DANH ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN Chúc mừng em HÀ THỊ SÁNG DOANH NGHIỆP đầu tiên của chị ThaoAnh TramVan đã xuất sắc hoàn thành trong vài ngày học việc

VINH DANH ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN
Chúc mừng em HÀ THỊ SÁNG
DOANH NGHIỆP đầu tiên của chị ThaoAnh TramVan đã xuất sắc hoàn thành trong vài ngày học việc,
????????????????
Em đã tiến đến cánh cửa thứ 2 để bắt đầu con đường chinh phục các nấc thang thành công từ Oriflame, để có lương, có thưởng, được đi du lịch E nhé. Cuối tháng mục tiêu 9% nha em
Chúc em luôn thành công trên con đường phía trước.
#Loveteamchilam

4 thoughts on “VINH DANH ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN Chúc mừng em HÀ THỊ SÁNG DOANH NGHIỆP đầu tiên của chị ThaoAnh TramVan đã xuất sắc hoàn thành trong vài ngày học việc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *