VẤN ĐỀ GIỮ NGƯỜI CỦA DOANH NGHIỆP

VẤN ĐỀ GIỮ NGƯỜI CỦA DOANH NGHIỆP!
Sau một thời gian coaching cho các chủ doanh nghiệp SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) về quản trị và xây dựng hệ thống tôi nhận ra hầu hết các doanh nghiệp đều gặp rất nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề chung nhất mà SME gặp phải đó là giữ người tài!
Nghịch lý là một số doanh nghiệp, dù chính sách lương cao, các chế độ đãi ngộ khác như bảo hiểm, phúc lợi, tiền thưởng đều rất tốt nhưng vẫn không giữ được nhân viên giỏi.
…Continue ReadingSee Translation

2 thoughts on “VẤN ĐỀ GIỮ NGƯỜI CỦA DOANH NGHIỆP”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *