Trong lúc chúng ta đang chăn êm nệm ấm thì có một nơi trong TP hoa lệ này đang chịu cảnh mất nhà mất cửa sống trong cảnh mùng trời gối đất

Trong lúc chúng ta đang chăn êm nệm ấm, thì có một nơi trong TP hoa lệ này đang chịu cảnh mất nhà, mất cửa sống trong cảnh mùng trời, gối đất.
Lần đầu tiên mới thấy có người đi cướp vườn rau :))Trong lúc chúng ta đang chăn êm nệm ấm, thì có một nơi trong TP hoa lệ này đang chịu cảnh mất nhà, mất cửa sống trong cảnh mùng trời, gối đất.
Lần đầu tiên mới thấy có người đi cướp vườn rau :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *