TRÒ CHƠI PHÂN BIỆT KHỐI TRÒN KHỐI VUÔNG

TRÒ CHƠI PHÂN BIỆT KHỐI TRÒN, KHỐI VUÔNG. (Dành cho các bạn từ 12 – 24 tháng)
❤Mục đích:
1. Về nhận thức: Con nhận biết được quả bóng tròn, khối gỗ vuông.
2. Về vận động:
– Xếp chồng.
– Lăn bóng.
❤Chuẩn bị:
– 1 hộp bằng bìa cứng (hoặc bằng nhựa, gỗ) có hai lỗ hổng (1 hình tròn, 1 hình vuông) ở mặt trên.
– 3 – 4 khối gỗ vuông và 3 – 4 quả bóng bàn (các đồ chơi này vừa tay con cầm).
❤#keep_calm_and_play_together
– Cho con lăn các quả bóng, mẹ nhấn mạnh : các quả bóng tròn thì lăn được.
– Cho con chồng các bóng lên nhau, mẹ nhấn mạnh : các quả bóng không chồng nhau được.
– Cho con chồng các khối gõ vuông lên nhau, mẹ nhấn mạnh : các khối gỗ vuông chồng lên nhau được.
– Cho con lăn các khối gỗ, mẹ nhấn mạnh : các khối gỗ không lăn được.
Đối với các bạn lớn, mẹ khuyến khích con trả lời các câu hỏi: Cái gì đây? Khối gỗ tròn đâu ? Khối gỗ vuông đâu ? và thực hiện theo một số yêu cầu : Lăn, chồng quả bóng hoặc khối gỗ vuông.
Lần sau, mẹ cho con chơi bỏ các quả bóng tròn vào lỗ hình tròn, khối gỗ vuông bỏ vào lỗ hình vuông.
Vậy là 1 nội dung, 1 học cụ chúng ta đã có rất nhiều cách chơi và công dụng.
Have fun! ^^
(Nguồn: Chơi Cùng Con – Play Together)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *