Tránh tình trạng xả hàng mất lòng khách

Tránh tình trạng xả hàng mất lòng khách. Nên c nào thiếu thông tin ib gấp giúp e. E ko nhận xả hàng sau live. Xả thì xả nguyên đơn ạ ?. Live mệt lắm ko phải ngồi ko chơi nên mấy c đừng hành con nhỏ nữa ??Tránh tình trạng xả hàng mất lòng khách. Nên c nào thiếu thông tin ib gấp giúp e. E ko nhận xả hàng sau live. Xả thì xả nguyên đơn ạ ?. Live mệt lắm ko phải ngồi ko chơi nên mấy c đừng hành con nhỏ nữa ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *