TỐ CÁO TỘI ÁC TẦY TRỜI CỦA ĐẢNG VÀ LŨ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC csvn Khai dân trí 19 9 2017 Đoàn Thị Thuỳ Dương TIN CẤP NÓNG thời sự chính trị

TỐ CÁO TỘI ÁC TẦY TRỜI CỦA ĐẢNG VÀ LŨ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC csvn: Khai dân trí 19/9/2017-Đoàn Thị Thuỳ Dương-TIN CẤP NÓNG -thời sự ,chính trị:
Khai dân trí 19/9/2017-Đoàn Thị Thuỳ Dương-TIN CẤP NÓNG -thời sự ,chính trị:
https://www.youtube.com/watch?v=RSBjaHh9O3g
Khai dân trí 19/9/2017-Đoàn Thị Thuỳ Dương-TIN CẤP NÓNG -thời sự ,chính trị
www.youtube.com
Khai dân trí 19/9/2017-Đoàn Thị Thuỳ Dương-TIN CẤP NÓNG -thời sự ,chính trị -Việt nam công hòa ,tinh nhanh nhất trong ngày -Cập nhật …
**KẺ THÙ DUY NHẤT CỦA DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT LÀ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM .
**Bất luận ai, ở trong nước cũng như hải ngoại, không dám lật tẩy và chống lại HCM và đảng csVN đều là những người không thể đoàn kết, hợp tác và đồng chiến tuyến với những loại người ấy.
**Phải vùng dậy đập tan đảng cướp csvn và tập đoản lãnh đạo nhà nước tham ô, bạo tàn và phi nhân chỉ biết tàn ác với dân, tay sai hèn mạt của lũ lãnh đạo Tầu Cộng.
**Quyết tâm giải thoát nhân dân và Đất Nước Việt khỏi nạn đồng hóa của bè lũ Hán Nô!
Hoang Nguyen/NPH/Nguyễn Phi Hoàng

1 thought on “TỐ CÁO TỘI ÁC TẦY TRỜI CỦA ĐẢNG VÀ LŨ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC csvn Khai dân trí 19 9 2017 Đoàn Thị Thuỳ Dương TIN CẤP NÓNG thời sự chính trị”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *