Thầy đang dạy lớp 12T5 mà các bạn 12T3 đã rủ nhau đến sớm để vào phòng tự học ngồi cày bài trước rồi! Chăm…

Thầy đang dạy lớp 12T5 mà các bạn 12T3 đã rủ nhau đến sớm để vào phòng tự học ngồi cày bài trước rồi! Chăm chỉ quá đi mất! Có bạn còn bảo đợi mãi mới đến mùng 6 để được đi cày bài của thầy!
Thế mới là trò thầy Dũng chứ!

10 thoughts on “Thầy đang dạy lớp 12T5 mà các bạn 12T3 đã rủ nhau đến sớm để vào phòng tự học ngồi cày bài trước rồi! Chăm…”

  1. tuổi trẻ học chơi vẹn toàn mới là tuổi trẻ đẹp, học hết sức chơi hết mình, năm mới chúc thầy Dũng và gia đình nhiều sức khỏe, chúc riêng Dâu Tây mau ăn chóng lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *