TĂNG ĐƯỢC 4kg NHÌN ĐẸP TRAI HẲN

TĂNG ĐƯỢC 0,4kg NHÌN ĐẸP TRAI HẲN ??
– Hôm nay cho Gấu lên cân xem tăng dc bao nhiêu mà thấy có má nhìn đẹp trai hẳn?
– Sau trận ốm quay lại sử dụng TĂNG MỘC NHIÊN DC 1 TUẦN Gấu nhà e đã tăng dc 0,4kg rồi. Trộm vía là e đói là e tự giác ăn, tự tìm đồ ăn. Mẹ k phải ép con ăn như trước nữa.
==> Trước 6 tháng mới tăng dc 0,5kg, có TĂNG MỘC NHIÊN 7 ngày sử dụng con đã tăng dc số cân bằng 6 tháng trước rồi? .
Mẹ mừng lắm, dùng TĂNG MỘC NHIÊN con đi vệ sinh đều đặn hàng ngày luôn. Nuôi con nhỏ chỉ mong con ĂN DC, Ị DC, HẤP THỤ TỐT là con lớn phát triển đầy đủ rồi.
#HỒ_THỊ_LAN
#TRÙM_TĂNG_CÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *