Ta nói kao ghim Lần nào thất tình bồ bỏ bỏ bồ hục hặc vk ck gì cũng hú kao tư vấn tâm sinh lí hôn nhân gd xả stress mặt đứa nào đứa nấy như cái mâm bún đậu

Ta nói…kao ghim!
Lần nào thất tình, bồ bỏ, bỏ bồ, hục hặc vk ck gì cũng hú kao tư vấn tâm sinh lí hôn nhân gd + xả stress, mặt đứa nào đứa nấy như cái mâm bún đậu.
Sau khi soạn cho cái sớ như sớ táo quân phân tích, an ủi, động viên, truyền cảm hứng cân bằng cảm xúc hậu chia tay/ li dị các kiểu thì chúng phán cho câu: “Chị/Mài im đi…có biết thất tình là gì đâu mà phán?”
Bà mẹ kao biết tổn thương nhoa ??
CHƯA TỪNG BIẾT THẤT TÌNH cũng là 1 cái tội ?? – 1 nữ đồng nghiệp said!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *