Sáng 02 02 2019 tức 28 tháng Chạp Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi thăm chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược và chúc nhân dân phường Hàng Mã quận Hoàn Kiếm

Sáng 02/02/2019 (tức 28 tháng Chạp), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi thăm chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược và chúc nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.
Trong ảnh, Bí thư Thành ủy đang bắt tay ông Lê Đình Nghiên – Nghệ nhân của dòng tranh dân gian Hàng Trống, Hà Nội.
Hôm nay không biết có ai nói nhỏ vào tai Bí thứ rằng: Bí thư ơi, ông Nghiên là nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh dân gian Hàng Trống đấy, nếu không có biện pháp, cơ chế thích đáng thì dòng tranh này sẽ thất truyền, sẽ biến mất khỏi Việt Nam đấy…..
Ảnh: Lê Bích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *