RƠI GIẤY TỜ, Sáng nay lúc 6h30 sáng tại sảnh R5B – Royal City, Hà Nội, bố tôi có đánh rơi một chiếc ví nhỏ màu đen…

RƠI GIẤY TỜ
Sáng nay lúc 6h30 sáng tại sảnh R5B – Royal City, Hà Nội, bố tôi có đánh rơi một chiếc ví nhỏ màu đen bên trong có đựng một thẻ căn cước công dân, một bằng lái xe ô tô tất cả đều có tên Đoàn Ngọc Lân.
Hiện tại gia đình đang rất cần gấp giấy tờ do có công chuyện nên mong mọi người chia sẻ giúp bài viết này với hy vọng tìm lại được giấy tờ tuỳ thân của bố tôi.
Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

1 thought on “RƠI GIẤY TỜ, Sáng nay lúc 6h30 sáng tại sảnh R5B – Royal City, Hà Nội, bố tôi có đánh rơi một chiếc ví nhỏ màu đen…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *