Rất vui mừng khi thấy đã có 2 thùng rác mới được đặt ở Vườn hoa Hoxe Marti

Rất vui mừng khi thấy đã có 2 thùng rác mới được đặt ở Vườn hoa Hoxe Marti. Các công nhân CT Công viên đang dọn lá. Có nhiều bồn hoa đang được đặt ở các góc của vườn hoa. Cám ơn bác Kỷ ở 6 Lê Thánh Tông sáng sáng ra nhặt rác từ sớm nên vườn hoa khá sạch sẽ tinh tươm. Vẫn phải mang nước ra giải cứu cây muỗm khỏi vấn nạn không có nhà vệ sinh công cộng.

1 thought on “Rất vui mừng khi thấy đã có 2 thùng rác mới được đặt ở Vườn hoa Hoxe Marti”

  1. Trần Văn Đạm quá vui mừng vì biết thêm một lần nữa rằng:”Rất vui mừng …” & “giải cứu cây muỗm” từ Phuong Nguyen !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *