Quà sinh nhật cho ông cháu 5 tuổi, Nó mừng rỡ nhận quà

quà sinh nhật cho ông cháu 5 tuổi. nó mừng rỡ nhận quà. lật ra bảo nhiều chữ quá. ông sẽ lập cho tình bạn vĩ đại một tủ sách bằng quà tặng sinh nhât. vẻ thản nhiên bảo để cháu biết chữ đã. quay ra mở quà ô tô điện trẻ em với sự sung sướng.

bố sư khỉ nói như trạng. đợi đấy ông sẽ lập dần từ bây giờ. chí ít nay mai mài sẽ còn bút tích của ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *