PHẢI VIẾT SƠ SUẤT HAY SƠ XUẤT MỚI ĐÚNG CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT

PHẢI VIẾT “SƠ SUẤT” HAY “SƠ XUẤT” MỚI ĐÚNG CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT? (Giải thích giùm cháu) Hỏi: Cháu vẫn thường viết là “sơ suất” nhưng lại thấy có người viết “sơ xuất”. Vậy cháu phải viết thế nào mới đúng chính tả tiếng Việt, thưa bác? Đáp: Cũng như cháu, xưa nay bác vẫn viết “sơ suất” chứ không viết “sơ xuất” như cháu thấy có ai đó đã viết. Vì sao vậy? Vì “sơ suất” là từ Hán – Việt, chữ Hán viết là 疏 率, có nghĩa là “cẩu thả ” hoặc “không cẩn thận”, gần giống với chữ négligent của tiếng Pháp. “Từ điển tiếng Việt” của Viện ngôn ngữ định nghĩa “sơ suất” là “không cẩn thận, không chú ý đúng mức để có sai sót”. Thí dụ như: “Sơ suất trong cư xử” hoặc “Do sơ suất mà hỏng việc”. Vậy từ nay cháu cứ an tâm viết là “sơ suất”, chớ bao giờ viết là “sơ xuất” nhé! 13-12-2017 Phan Nam Sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *