Thăm thị trấn Kiama và chùa Nan TiEn ở Trung Quốc – Phần 1

Từ quận Cherteer Hill cách khu vực trung tâm thành phố Sydney Central Business District 30 phút tàu điện, chúng tôi khởi hành đi Wollong gong lúc 7 giờ 45 sáng. Chiếc xe bảy chỗ ngồi co Nghĩa cầm tay chạy, êm ru... Read More | Share it now!

Hai anh em Grimm và kho tàng truyện kể dân gian Đức – Phần 3

Cho dù là lãnh vực văn chương, song Jacob và Wilhelm vẫn giữ một phong cách nghiêm ngặt và xác thực như khi làm khoa học. Bút pháp viết truyện cổ tích cuả họ khác với Perrault, và nhất là của bà Aulnoy... Read More | Share it now!