Người dân Việt Nam cũng ảnh hưởng văn hóa phương Bắc với quan niệm có sao chiếu mạng nên cứ đầu năm là kéo nhau đi xem sao tốt sao xấu rồi tìm cách cúng dâng sao

Người dân Việt Nam cũng ảnh hưởng văn hóa phương Bắc với quan niệm có sao chiếu mạng, nên cứ đầu năm là kéo nhau đi xem sao tốt sao xấu rồi tìm cách cúng dâng sao. Sao xấu lo âu buồn phiền cả năm, sao tốt có khi lại chủ quan nên thực chất mà nói việc đi xem như thế này không có lợi gì hết, không giúp cho mình điều gì” – Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *