Mừng_team_vượt_KPI_đầu_năm Tháng 2 làm việc có hơn 10 ngày Tháng 2 dư âm bánh tét dưa thịt vẫn còn

#Mừng_team_vượt_KPI_đầu_năm
?? ??
Tháng 2 làm việc có hơn 10 ngày
Tháng 2 dư âm bánh tét dưa thịt vẫn còn
Tháng 2 KPI không hề thấp
Tháng 2 áp lực ghê gớm…
Vậy mà..,
Chưa hết tháng 2, chúng nó đã vượt KPI ?
Mừng team khởi động đầu năm thắng lợi, lấy đà cày tiếp các tháng sau nhá ? ? ? ?
#team_chuyên_môn_Teky
#team_vận_hành_Teky
#team_mar_TVTS_Teky
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😉

10 thoughts on “Mừng_team_vượt_KPI_đầu_năm Tháng 2 làm việc có hơn 10 ngày Tháng 2 dư âm bánh tét dưa thịt vẫn còn”

  1. Cười giề, tháng 3 em đi rồi giao lại trọng trách cho Nguyễn Thái Công Nghĩa nha, KPI gấp 3 đó ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *