MỌI NGƯỜI ƠI MỌI NGƯỜI ƠI Mọi người mau ghé đây búc bạn trai đi chơi đi mọi người ơi

MỌI NGƯỜI ƠI, MỌI NGƯỜI ƠI ?
Mọi người mau ghé đây “búc” bạn trai đi chơi đi mọi người ơi. Kệ mịe bát bún cá ngày Tết có tăng lên 5 chục, hay giá vàng, giá xi cô la ngày mai có tăng thêm vài xị thì giá thuê zai nhà em vẫn giữ nguyên từ năm trước đến năm nay.
Mọi người nhanh tay túm lấy con họa mi cho riêng mình để chơi ngày mai đi mọi người ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *