Mỗi ngày được nhìn cây cối xanh tươi là sở thích của tôi

Mỗi ngày được nhìn cây cối xanh tươi là sở thích của tôi.
Để được xanh tươi, lao động cần mẫn mỗi ngày trên đồng ruộng mưa nắng không phải là cực khổ, là cơ chơi tài chính, là tỷ suất lợi nhuận.
Nó là một đam mê.
Và một biển trời lý lẽ phương trình tưới, phương trình nguyên tố Ca không linh động trong đất, lý thuyết cô đặc do bay hơi tăng nồng độ Al, SO4 trên bề mặt ở vùng đất phèn này.
Có người nói với tôi, bác Hai làm việc vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, đừng tham gia vào thị phi của xã hội.
Nhưng chuyến này phải đi ra làm một việc gì đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *