miên man Viết nhân sau buổi trao đổi với anh Canh Tran

miên man
(Viết nhân sau buổi trao đổi với anh Canh Tran)
tôi người đàn ông rõ là cũ kỹ
cũ đến như là đất ruộng í thôi
thơ nhặt đôi dòng từ ruộng khoai ruộng bí
những cành xoan,cành khế,ao bèo
như rau hái cuối chiều nao chạng vạng
còn lẫn bùn lẫn rạ,lẫn rơm
những cơm tối mẹ con đạm bạc
tôi ơn người mảnh ruộng,dòng mương
cuối đời tôi xong đôi lời mẹ dặn
mỗi đơn côi đâu dễ đã lấp đầy
rưng rưng nhớ giọng cười trong xóm bãi
những ruộng mầu đáy nước trời mây
nguyên trinh thế câu thơ còn lấm đât
dâng lên người chút nghĩa người ơi
và xin em rộng lòng vui trắc ẩn
chút nắng xa xôi chẳng nhạt với hương đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *