Lòng tôi trong trẻo vô ngần Nỗi buồn tràn ngập trăm lần tình em Chỉ có em

“Lòng tôi trong trẻo vô ngần; Nỗi buồn tràn ngập trăm lần tình em Chỉ có em! Không gì lay động, Nỗi buồn tôi mơ mộng bao nhiêu,””Lòng tôi trong trẻo vô ngần; Nỗi buồn tràn ngập trăm lần tình em Chỉ có em! Không gì lay động, Nỗi buồn tôi mơ mộng bao nhiêu,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *