Lâu lâu mới tranh thủ về thăm mẹ

Lâu lâu mới tranh thủ về thăm mẹ. Trời chắc cảm động quá nên mưa tối mặt từ sáng đến giờ sau đằng đẵng mấy tháng khô hạn.
Ngắm vườn quê trong mưa thấy lòng đứa con tha hương vừa buồn thương dịu dàng vừa đau đáu se sắt.
Mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh xèo từ sáng. Giờ hấp lại. Thương quá những năm tháng mùa đông đói nghèo khi xưa. Thương mùi của bếp, của khói. Và mùi của mẹ.

2 thoughts on “Lâu lâu mới tranh thủ về thăm mẹ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *