Hôm nay là ngày lễ Rakhi của người Ấn và Nepal, khi người em/ chị gái buộc sợi dây vòng Rakhi vào tay anh/ em trai của…

Hôm nay là ngày lễ Rakhi của người Ấn và Nepal, khi người em/ chị gái buộc sợi dây vòng Rakhi vào tay anh/ em trai của mình để bày tỏ tình thương mến và gắn bó. Mình nhớ Rakhi của mình… Chẳng có cánh bay để gặp tay người sẽ buộc…

1 thought on “Hôm nay là ngày lễ Rakhi của người Ấn và Nepal, khi người em/ chị gái buộc sợi dây vòng Rakhi vào tay anh/ em trai của…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *