Hôm nay được ngày đẹp bỗng dưng lại có điện thoại mời đi ăn cỗ

Hôm nay được ngày đẹp, bỗng dưng lại có điện thoại mời đi ăn cỗ. Thế là lão gia bỏ công việc cắp ô đội mũ đi ngay. Hội tụ ở nhà ông Trần Trung bên Phố Kim Mã. Lục tục các cụ lần lượt đến. Trưởng lão Nguyễn Khôi tám chục xuân xanh. Vũ Bình Lục, Vũ Nho, Trần Trung đồng niên. Cao Ngọc Thắng thua vài tuổi. Đàn em Lã Thanh Tùng còn đang tuổi yêu. Ăn uống chả bao nhiêu nhưng rượu nó nói nhiều. Văn đàn này toàn chuyện đông tây kim cổ, tuyệt không có nhuận mồm. Vui đáo để !

2 thoughts on “Hôm nay được ngày đẹp bỗng dưng lại có điện thoại mời đi ăn cỗ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *