GIÁO XỨ SÁO CÁT THẮP NẾN NGUYỆN CẦU CHO ĐAN VIỆN THIÊN AN

GIÁO XỨ SÁO CÁT THẮP NẾN NGUYỆN CẦU CHO ĐAN VIỆN THIÊN AN
Tối Chúa Nhật 02/07/2017, Giáo xứ Sáo Cát thắp nến hiệp thông cầu nguyện cho Đan Viện Thiên An đang chịu đau khổ.Giáo xứ Sáo Cát đã từng trải qua nhiều gian nan đau khổ trước những quyền lực phi pháp, nên rất hiệp thông đau khổ với Đan Viện Thiên An đang gánh chịu những bạo động chiếm đoạt bất công và phi pháp. Những người có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật lại vi phạm pháp luật nên gây nhiều đau khổ đổ máu cho anh em mình! Nỗi đau, xót đắng vô cùng. Giáo xứ Sáo Cát cùng hiệp thông với Đan Viện Thiên An bằng giờ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN trước Thánh Thế tối 02/07/2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *