Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa

“Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa
Biển mặn đày cơn khát chẳng hề nguôi!
Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời
Mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt?
Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt
Còn chút này… sực tỉnh thắp bình minh.
Xoay mặt vào trong, thôi “bắt bóng đuổi hình”
Cho vạn kiếp lênh đênh chừ khép lại.
Đôi mắt nhắm, thương chuỗi ngày ngây dại
Nhân gian ơi… cõi mộng biết chăng là!”

“Buông cho nhẹ kiếp người…!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *