Đình Làng Nam Bộ Têm Trầu Hình ảnh Võ Thành Danh Trong tiềm thức của nhiều người Việt trầu cau bước ra từ một câu truyện cổ tích

Đình Làng Nam Bộ
Têm Trầu
– Hình ảnh : Võ Thành Danh
Trong tiềm thức của nhiều người Việt, trầu cau bước ra từ một câu truyện cổ tích. Kể từ đó, ăn trầu trở thành một phong tục truyền thống của nhân dân ta nhằm tô đậm tình cảm sắt son, thủy chung đẹp đẽ. Miếng trầu bao giờ “cũng là đầu câu chuyện” để bắt mối lương duyên và những khi có lễ nhỏ, lễ lớn, cưới xin, hội hè,… đều không thể thiếu miếng trầu.
Miếng trầu tuy nhỏ nhắn đơn sơ nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm, nhiều ý nghĩa thiêng liêng, gắn bó thân thiết trong tâm hồn mỗi người.
Chỉ là têm một miếng trầu mà dân gian đã tinh tế sáng tạo ra nhiều kiểu dáng khác nhau: trầu cánh phượng, trầu cánh kiếm, trầu mũi mác, trầu cánh quế… Tùy hoàn cảnh, tùy tình huống, miếng trầu được têm theo những cách khác nhau và ý nghĩa tượng trưng của từng kiểu dáng cũng thật rõ ràng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *