Định không làm đâu vì lười lắm

Định không làm đâu vì lười lắm. Lại lục cục. Nhưng sẵn tiện năm nay mọi người dặn làm lợn khô.bò khô vì năm ngoái ăn ngon nhức răng. Nên năm nay em quyết định nhận làm lợn khô. Bò khô ăn tết nha. Thịt bao sạch. Bao ngon nhá.
Lợn 350k/kg
Bò 900k/kg
Ăn chỉ có nghiện thôi.
Chế nào đặt thì báo em nhá.?????
P/s: Làm cho nhà sẵn làm luôn mẻ. Vừa ngon vừa đảm bảo sạch sẽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *