Đã cố gắng lướt thật nhanh khi thấy tin tức về bé trên nf nhưng khi dừng lại xem lại khóc tức tưởi

Đã cố gắng lướt thật nhanh khi thấy tin tức về bé trên nf, nhưng khi dừng lại xem lại khóc tức tưởi
Xót cho bé 1, thì cho bố mẹ , ông bà bé trăm lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *