Chỉ có tới nhà máy công trường mới hiểu và chia sẻ vất vả của người lao động

Chỉ có tới nhà máy, công trường mới hiểu và chia sẻ vất vả của người lao động. Trong lúc nhiều người vẫn còn vui xuân thì nhiều anh em khác đang say sưa với công việc. Ai cũng muốn chơi, muốn nghỉ nhưng vì công việc, vì tập thể anh em đành phải gác lại mọi thứ để đến với công việc.
Mới 2 ngày đầu năm nhưng không khí làm việc rất tích cực và có trách nhiệm. Xin cảm ơn tất cả anh em và mong rằng mọi người sẽ đi làm đầy đủ vào ngày đầu tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *