Cập nhật tình hình hàng hoá ngày hôm nay về được ít hàng thứ cấp mà cân đo đong chia cho các chị em đuối

Cập nhật tình hình hàng hoá ngày hôm nay, về được ít hàng thứ cấp mà cân đo đong chia cho các chị em đuối.
Hàng về tới tay sỉ rồi còn chưa biết up đơn nào trước đơn nào sau. Hị hị…
Thực sự hiện tại là không có hàng để bán chứ không phải là bán không được đâu. Kho hàng trống lắm lắm rồi.
Tinh dầu trị thâm về được 1.000 mà xuất còn lại một chút ở đáy thùng, xịt khoáng gửi tạm 500 hộp. Chưa nói tới các mặt hàng khác. Một ngày sấp mặt ?

2 thoughts on “Cập nhật tình hình hàng hoá ngày hôm nay về được ít hàng thứ cấp mà cân đo đong chia cho các chị em đuối”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *