Cách Dùng Người Của Jack Ma, Ông đã từng đánh giá thấp họ và muốn tuyến dụng những nhân tài từ bên ngoài vào

Cách Dùng Người Của Jack Ma
Ông đã từng đánh giá thấp họ và muốn tuyến dụng những nhân tài từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, tất cả đều đã ra đi. Rốt cuộc Jack Ma nhận ra, hãy tin tưởng vào những đồng nghiệp có cùng ước mơ và trao cho họ cơ hội để thành công, tất cả sẽ thành công.
“Thời đó, khoảng năm 2000, Alibaba rất khó tuyển nhân sự. Họ không có kinh nghiệm, chúng tôi không tuyển. Chỉ cần họ có thể đi lại được thì chúng tôi sẽ tuyển. Bởi vì thời điểm đó, không người nào tin vào internet. Không ai tin thương mại điện tử sẽ hoạt động. Những người này không có việc làm và tôi nói với họ “Thôi được, hãy vào đây” và rồi họ gia nhập công ty chúng tôi. Sau đó những người có bằng MBA, những người có kinh nghiệm được các công ty săn đầu người săn đón. Thế là họ ra đi hoặc mở công ty riêng và bây giờ tất cả đều thất bại. Nhưng con người còn lại đến hiện nay, không có công ty nào săn họ. Họ cũng chẳng có ước mơ thành lập một công ty riêng, họ quyết tâm ở lại công ty.
Tôi đã nói với 18 người cùng sáng lập công ty: “Các bạn chỉ có thể làm quản lý nhóm thôi, còn các phó chủ tịch tôi sẽ tuyển bên ngoài”. 10 năm trôi qua, tất cả những người giỏi tôi tuyển từ ngoài vào, 100% đã ra đi. Và những người tôi không tin rằng thành công thì trở thành những phó chủ tịch hay giám đốc của công ty. Họ rất có năng lực, vì họ tin rằng mình có thể làm được.”
Nguồn: Uniqualy Singapore

5 thoughts on “Cách Dùng Người Của Jack Ma, Ông đã từng đánh giá thấp họ và muốn tuyến dụng những nhân tài từ bên ngoài vào”

  1. Ông đã từng đánh giá thấp họ và muốn tuyến dụng những nhân tài từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, tất cả đều đã ra đi. Rốt cuộc Jack Ma nhận ra, hãy tin tưởng vào những đồng nghiệp có cùng ước mơ và trao cho họ cơ hội để thành công, tất cả sẽ thành công.

  2. Lần đầu tiên đọc tư tưởng dùng người của ông nhưng thấy rất đồng cảm về suy nghĩ và thực tiễn bản thân đã chứng minh điều đó.

    1. hãy tin tưởng anh em gắn bó từ đầu,và hãy tin tưởng giao quyền,giao việc cho họ em a.Ta kinh doanh cần những con người cùng nhìn về một hướng.

  3. “Khi công ty còn nhỏ,hãy quan tâm đến nhân viên của bạn,họ cũng có gia đình và có ước mơ” Jack Ma. Bản thân luôn luôn thấu hiểu điều này,nếu ai đã từng thực sự khởi nghiệp,thực sự sắn tay áo vào làm,thực lăn lộn trực tiếp,tự tay xây dựng cơ đồ chứ khôn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *