BẠN CÓ HAY CHIÊM NGHIỆM KHÔNG Mỗi phương pháp chiêm nghiệm đều có sức mạnh riêng nhưng đều đòi hỏi phải có sự nghiên cứu mới thấu hiểu và vận dụng tốt được

BẠN CÓ HAY CHIÊM NGHIỆM KHÔNG?
Mỗi phương pháp chiêm nghiệm đều có sức mạnh riêng nhưng đều đòi hỏi phải có sự nghiên cứu mới thấu hiểu và vận dụng tốt được. Càng tiếp cận càng thấy mỗi lĩnh vực một gian nan nhưng là chỗ dựa cho mỗi chúng ta khi tìm phương hướng và giải pháp cân bằng cuộc sống. Cảm ơn ekip Huyền bí 9194 đã kỳ công xây dựng chương trình ý nghĩa này <3
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *