Có đứa luôn miệng nói rằng thích con gái tóc dài và nhất định sẽ nuôi tóc dài nhung nhớ thì lại liên tục cắt tóc…

Có đứa luôn miệng nói rằng thích con gái tóc dài và nhất định sẽ nuôi tóc dài nhung nhớ thì lại liên tục cắt tóc ngắn. Và chính đứa ấy khi nảo khi nào cũng nói “tiền bạc là phù du chỉ có... Read More | Share it now!

Khách quen năm ngoái mua vàng miếng chữ Lộc nhét ví và tặng người thân thấy gặp rất nhiều may mắn

Khách quen năm ngoái mua vàng miếng chữ Lộc nhét ví và tặng người thân thấy gặp rất nhiều may mắn…năm nay lại tiếp tục ủng hộ…!!! Chỉ 500.000 VNĐ một miếng hình chữ Lộc hoặc con Chó... Read More | Share it now!

Mua vàng ngày vía Thần tài, May mắn tài lộc nhân vài lần lên, Hàng năm cứ đến ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng…

Mua vàng ngày vía Thần tài May mắn tài lộc nhân vài lần lên Hàng năm cứ đến ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng riêng âm lịch) từng đoàn người rồng rắn xếp hàng để cố gắng mua cho mình 1 miếng... Read More | Share it now!

Máy thì chả bán được mà có 1 đơn 60 món quà cho khách đầu xuân này thì cũng ấm lòng

Máy thì chả bán được mà có 1 đơn 60 món quà cho khách đầu xuân này thì cũng ấm lòng…!!! Done luôn 60 cái ốp lưng chính hãng Apple dành cho Iphone X…thêm lời hứa là sẽ cho người qua lấy 60 con... Read More | Share it now!