Hơn 300 xuất cháo chay đã được chuyển tới tận tay người tiêu dùng rồi các bạn nhé

Hơn 300 xuất cháo chay đã được chuyển tới tận tay người tiêu dùng rồi các bạn nhé. Lê Tâm xin chân thành cảm ơn và tri ân những tấm lòng nhân ái ạ.— A Tâm Nhẫn:200k— Bác Oanh:100k—... Read More | Share it now!

Buổi đầu khai giảng lớp 12T2 các bạn học tập rất nghiêm túc

Buổi đầu khai giảng lớp 12T2 các bạn học tập rất nghiêm túc. Hiện tại các lớp 12T1-12T2-12T3-12T4 đã hết chỗ.Bạn nào muốn xin học thì có thể đợi thầy mở sau 1-2 tháng nữa (lớp 12T5) các em... Read More | Share it now!

Hầu hết doanh nghiệp thất bại tôi gặp phải đều không phải do chủ doanh nghiệp thiếu kiến thức tài…

Hầu hết doanh nghiệp thất bại tôi gặp phải đều không phải do chủ doanh nghiệp thiếu kiến thức tài chính,marketting,quản lý hay điều hành.Nếu không biết họ có thể học dễ dàng.Vấn đề ở chỗ... Read More | Share it now!

Bác sĩ Hàn Quốc đã đến Việt Nam cách đây từ 20 năm ?!, Bao giờ điện ảnh Việt Nam mới có những bộ phim xây dựng…

Bác sĩ Hàn Quốc đã đến Việt Nam cách đây từ 20 năm ?!Bao giờ điện ảnh Việt Nam mới có những bộ phim xây dựng hình ảnh đẹp về Bác sĩ và Bệnh viện Việt Nam đến với cộng đồng.PS: Bộ phim... Read More | Share it now!

Hơn 300 xuất cháo chay đã được chuyển tới tận tay người tiêu dùng rồi các bạn nhé

Hơn 300 xuất cháo chay đã được chuyển tới tận tay người tiêu dùng rồi các bạn nhé. Lê Tâm xin chân thành cảm ơn và tri ân những tấm lòng nhân ái ạ.— A Tâm Nhẫn:200k— Bác Oanh:100k—... Read More | Share it now!