Những phát hiện mới nhất về bí mật Càn Lăng – Phần 2

Những vòng tròn bí ẩn Tháng 7 năm 2007, qua những bức không ảnh chụp từ vệ tinh, người ta phát hiện khu vực Càn Lăng có những vòng tròn đầy bí ẩn. Sau khi xử lý bằng vi tính, đã hiện rõ một vòng... Read More | Share it now!