Hai anh em Grimm và kho tàng truyện kể dân gian Đức – Phần 3

Cho dù là lãnh vực văn chương, song Jacob và Wilhelm vẫn giữ một phong cách nghiêm ngặt và xác thực như khi làm khoa học. Bút pháp viết truyện cổ tích cuả họ khác với Perrault, và nhất là của bà Aulnoy... Read More | Share it now!

Hai anh em Grimm và kho tàng truyện kể dân gian Đức – Phần 1

Hai trăm truyện kể dân gian cổ đã được hai an hem tập hợp và chế tác lại, vừa được Unesco công nhận là di sản văn hóa nhân loại vào gần cuối năm rồi. Tìm hiểu cuộc đời rất gắn bó của hai... Read More | Share it now!